021-56071019

بلوک گیر لیفتراک

بلوک گیر(Block Clamps) نوعی الحاقیه لیفتراک است که برای حمل و جابجایی انواع بارها به خصوص بلوک های ساختمانی و جدول بکار میرود.

خواندن 513 دفعه